Az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 1942-1943 (76. évfolyam, 1-12. szám)

1942-09-01 / 1. szám

ORSZÁGOS középiskolai TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTI DR. KARDEVÁN KÁROLY LXXVI. ÉVFOLYAM. 1942. SZEPTEMBER. 1. SZÁM. M­EGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR­­EGYESÜLET. BUDAPEST VIII. CSEPREGHY-UTCA 4. KIADÓHIVATAL BUDAPEST VIII. CSEPREGHY-UTCA 4. TARTALOM. A nemzet gyásza. — Bernolák Kálmán: Változás a vallás- és közoktatásügyi miniszteri székben. FIGYELŐ. Hites Ferenc: A tehetség-vizs­gálaton kiválasztott falusi szegény ma­gyar gyermekek egy éve a mohácsi gimnáziumban. — Oszti József: A haza­tért bácskai gimnáziumok első Évköny­vei. — Kf.: A francia nevelés- és okta­tásügy válsága. FORGÁCSOK. Csökkentett óraszám, csök­kentett tananyag. (kk.) HÍREK. KÖNYVSZEMLE. Madách Imre Összes Művei. (Kardeván Károly.) — Dékány István: A magyarság lelki arca. (Em­ber István.) — Pekár Dezső: Báró Eöt­vös Loránd. (Renner János.) — Tren­­csényi-Waldapfel Imre: Pest-Budai Múzsa. (ny.) — Harsányi László: Fu­tunk az égi tűzzel. (vl.)

Next