Polgári Iskolai Közlöny, 1898 (2. évfolyam, 1-10. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ: VOLENSZKY GYULA. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1898

Next