Polgári Iskolai Közlöny, 1899 (3. évfolyam, 1-10. szám)

Munkatársak 1899-ben: Albrecht Márton (Somorja). Bábel Rezső Budapest. Bánfi János ( T.-Szt-Márton). Balázs Márton (K. Vásárhely). Baranyai Gyula (Szeged). Béky Dezső Budapest). Beszterczey György (Kismarton). Bocz József (Temesvár). Böngérfi János (Budapest). Cserei Gyula (Breznóbánya). Földes Miklós (Budapest) Gerencsér István (Budapest) Geőcze Sarolta (Budapest). Dr. Gyulay Béla (Budapest). Gurgulits Antal (Moór). Hadnagy B. (Hosszufalu) Jákay Károly (Békés). Jákobéi Dezső (Eperjes). Dr. Kerékgyártó Elek (Budapest). Késmárky Árpád (Budapest). Kimnach László (Budapest). Király Emma (Kismarton). Kósa Sándor (D.­Szt-Márton). Kovács Samu (Szeged). Kozma Gyula (Budapest). Köves Izsó (Budapest). Krammer József (Kismarton) Dr. Krausz Jakab (Budapest). Svád Károly (Budapest). Miklós Gergely (Budapest). Óváry Hlavkay Ernőné (Új-Pest). Perjéssy László (Szeged). Reich Manó (Szeged). Rohn József (Budapest). Sassi Nagy Lajos (Szeged). Seemann Gábor (Szombathely). Dr. Solym­ossy Sándor (Budapest). Szathmári Károly (Apa, Szatmár ). Sziklás Adolf (Budapest) Szirtes Ignácz (Budapest). Szőllősi Jenő (Bács-Pivnicza). Sztankó Béla (Budapest). Téglás Béla (Budapest). Tóthi József (Szerb-N.-Szt.­Miklós) Dr. Tóth Mihály (Nagy-Várad). Ugray János (Budapest). Vaszkó György (Budapest). Dr. Wessely dön (Budapest). Zorkóczy Gyula (Baróthi. 7­28

Next