Polgári Iskolai Közlöny, 1900 (4. évfolyam, 1-10. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ : VOLENSZKY GYULA. IV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1900.

Next