Polgári Iskolai Közlöny, 1901 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1901-01-01 / 1-2. szám

V. évfolyam. 1901. január—február.1—2. szám. POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA * FELELŐS SZERKESZTŐ VOLENSZKY GYULA. MEGJELENIK A KÖZLÖNY HAVONKINT EGYSZER Szerkesztőség : Budapest, VII., Akáczfa-utcza 54., II. 10 Kiadóhivatal : Budapest, VI., Aradi­ utcza 14. BUDAPEST. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1901.

Next