Polgári Iskolai Közlöny, 1902 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1902-01-01 / 1. szám

­ 1. évfolyam. 15102. január. 1. szám. POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA * FELELŐS SZERKESZTŐ VOLENSZKY GYULA. MEGJELENIK A KÖZLÖNY HAVONKINT EGYSZER. Titkárság és szerkesztőség : Budapest, VII., Akáczfa­ utcza 38—35. Kiadóhivatal és pénztáros: Budapest, I., Győri­ út. Paedagogium­­i Közlöny expediálása : Budapest, VI., Aradi-utcza 14. BUDAPEST. HORNYÁNSZKY VIKTOR GS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Next