Polgári Iskolai Közlöny, 1903 (7. évfolyam, 1-10. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ : VOLENSZKY GYULA. 11 É V. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1903

Next