Polgári Iskolai Közlöny, 1904 (8. évfolyam, 1-10. szám)

POLGÁRI ISKOLA KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ: VGLENSZKY GYULA. VIK­. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1904 v­.v.­. ■ -YXV:----J---|----L­...

Next