Polgári Iskolai Közlöny, 1905 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1905-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam.IDOM) január.1. szám. POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 1 . Felelős szerkesztő VOLENSZKY GYULA. MEGJELENIK A KÖZLÖNY HAVONKINT EGYSZER. Elnökség, titkárság és szerkesztőség : az egyesület helyiségében, Budapesten, VII., Wesselényi­ u. 38. sz. Pénztáros és a Közlöny kiadóhivatala : Budapest, I., Mihály­ út 2. sz. A Közlöny expediálása : Budapest, VI. Aradi-utca 14. (Hornyánszky-féle nyomda). BUDAPEST. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA­­ 1901­. )

Next