Polgári Iskolai Közlöny, 1906 (10. évfolyam, 1-10. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA FELELŐS SZERKESZTŐ : VOLENSZKY GYULA. X. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1906.

Next