Polgári Iskolai Közlöny, 1907 (11. évfolyam, 1-18. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY. ÍrT AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 1907. ÉVBEN. FELELŐS SZERKESZTŐ : junius hó végéig szeptember hótól kezdve VOLENSZKY GYULA. DONSZKY LUKÁCS, 1907. BUDAFOKI KÖNYVNYOMDA.

Next