Polgári Iskolai Közlöny, 1908 (12. évfolyam, 1-17. szám)

POLGÁRI ISKOLAI KÖZLÖNY. . AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA. 1908. ÉVBEN. FELELŐS SZERKESZTŐ: november hó végéig, december hóban . DONSZKY LUKÁCS, VOLENSZKY GYULA. 1908. BUDAFOKI KÖNYVNYOMDA.

Next