Polgáriskolai Közlöny, 1920 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1920-03-01 / 1-2. szám

1* XXIV. évfolyam. 1920. március hó.1—2. H­ÉI POLGÁRISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI EGYESÜLET FOLYÓIRATA Az egyesület h. főtitkára: LUCZA JÁNOS Kispest. Előfizetési és tagsági díj egy évre 8 korona. Megjelenik július és augusztus hónapok kivételével havonkint kétszer. MEGHÍVÓ. Az Országos Polgári Iskolai Egyesüle­t. évi március, h­ó 28-án — virágvasárnap — délelőtt 10 órakor a Dohány­ utcai közs.­polgári leányiskola tornatermében (32. szám) rendkívüli tisztújító közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. A közgyűlés megnyitása. 2. A jegyzőkönyvhitelesítők, szavazatszedő-bizottság kiküldösei­. A számvizsgáló-bizottság megválasztása. ' IT]Egyesületi alapszabályok módosítása. 5. Titkári jelentés. Délután 3 órakor: 1. A pénztáros és számvizsgáló-bizottság jelentése. 2. Jelentések és indítványok. 3. A szavazatszedő­ bizottság jelentése. * * * A közgyűlést megelőzően reggel 9 órakor választmányi ülés lesz. Budapest, 1920. febr Mezey Lajos ügyv. a­elnök. Az Igazgatótanács megbízásá­ból helyettes elnök: VÉGH MIHÁLY Budapest, Dohány-utca 32. sz. Felelős szerkesztő: MEZEY LAJOS Budafok, Steinbrnchdale ].szám. A kiadóhivatal ügyeit LÁZÁR KÁLMÁR X., EloHt-n. 3. Telefon József 29-19. egyesületi pénztáros Intézi. a

Next