Polgáriskolai Közlöny, 1921 (25. évfolyam, 1-10. szám)

1921-02-01 / 1-2. szám

XXV. évfolyam. 1931. február hó. 1—3. szám. POLGÁRISKOLAI KÖZLÖM AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI TANÁREGYESÜLET FOLYÓIRATA A kiadóhivatal ügyeit SCHORSOH FERENC h. pénztáros intézi. Budafok, polgári fiúiskola. A szerkesztésért felelős: MEZEY LAJOS Budafok, polgári fiúiskola. A segély- és házalap h. pénztárosa: KAUTNY KÁROLY Budapest, I., Győri-utca 13. Gyakorló polgáriskola. H.-főtitkár: TAS FERENC Budapest, V., Csáky­ utca 23. földsz. 1. Előfizetési díj egy évre 40 korona. Jelölés a tisztújításr­a. Közgyűlésünk határozatából kifolyólag felhívom Egyesü­letünk tagjait, hogy a tisztújításra vonatkozó jelöléseiket (zárt borítékban, kívül «Jelölés» felírással) 1921. évi március hó 1-éig alulírott címére beküldeni szíveskedjenek. A követk­ző tisztségek kerülnek betöltésre: elnöki, három alelnöki (egy fővárosi, két vidéki­, főt­ikári, titkári, szerkesztői, pé­ztárosi, három jegyzői, ellenőri, segély- és házalapbizottság­i elnöki, két fővárosi és négy vidéki igazgató-tanácsi tagság; négy fővárosi és nyolc vidéki v­álasztmányi tagság. Budapest, 1920. október 31 én. VIII., Tisza Kálmán-téri közs. polgári leányiskola. Végh Mihály, polgári isk. igazgató, a jelölő­bizottság elnöke. Gondolatok. Ha új Magyarországot akarunk, az építést az alapon kell kezdeni. Az új Magyarországot új élettel, új tartalommal, új embe­rekkel kell megtölteni. Hogy ez sikerül-e vagy nem, az iskolától függ. Amilyen az iskola és ahogyan neveli és amilyenné neveli az új nemzedéket, olyan lesz az új Magyarország. Egy újság kará­csonyi számában ilyenformán ír, hogy mi, korhadt nemzedék bűn­ben fogantunk és bűnhődésben fogunk elrothadni. Mi vén fák vagyunk, kiknek hasadozott kérgén az emberiség boldogsága már néha fog kivirágozni, hanem a jövendő embereibe, a gyermekekbe, azokba a krisztusi szeretetet kell beléjük lelkezni. Össze kell fogni az iskola nevelőmunkájában mindenkinek, államnak, hatóságoknak, társadalomnak egyaránt. Fontosabb: 1

Next