Polgáriskolai Közlöny, 1922 (26. évfolyam, 1-7. szám)

1922-02-01 / 1-2. szám

XXVI. évfolyam. 1922. február hc. 1—2. szám. POLGÁRISKOLAI KÖZLŐM AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI TANÁREGYESÜLET FOLYÓIRATA Az Orsz. Polg.-isk. Tanáregyesület pénztárosa : SZENES ADOLF Budapest, I., Győri­ ut 43. szám. Gyakorló polgáriskola. A szerkesztésért felelős: AVAR GYULA Budapest, IX., Clákos­ u. 11. Főtitkár: LUX GYULA Budapest, I., Győri-ut 13. szám. KAUTNY KÁROLY Budapest, I., Győri-út II. Gyakorló polgáriskola. • Előfizetési díj egy évre 40 korona. Útban a cél felé!... Országunknak egyik számottevő iskolatípusát, a polgár­­iskolát új köntösbe akarják öltöztetni és részben új tartalommal is ellátva új elnevezéssel csonka országunk közgazdasági céljait és érdekeit szolgáló középiskolává kívánják átszervezni. Ezt az örvendetes tényt már eleve is el nem titkolható örömmel fogadjuk és szívből üdvözöljük. A tudós tanügypolitikusok 50 év óta kísérleteznek a polgár­iskolával, de mindezideig — bátran elmondhatjuk — sikertelenül. Lefejezték, majd különféle tanfolyamokkal megfejelték, toldozták­­foltozták s mindenképen lehetetlenné akarták tenni iskolánkat, de sikertelenül. Bölcs tanügypolitikusaink minduntalan külföldi példákra hivatkoztak, állandóan a külföldi iskolai intézmények felé orientálódtak, nem számolva a magyar földdel, a magyar néplélekkel, a magyar szellemmel s a magyar nemzet életszükség­leteivel. Rengeteg hivatott és nem hivatott személyiség és nem személyiség foglalkozott a polgáriskolák leendő sorsával, temérdek szóbeszéd hangzott el, töméntelen cikk íródott az érdekében, de a kiutat egyik sem tudta megtalálni. Már-már megállt a tudom­­mány s a sok bölcs férfiú útvesztőbe tévedt. Most azután végre megszűntek a polgáriskolát nyomor­­gató kísérletezések és a polgáriskola megtalálta nevét is, helyét is. Mert akadt végre egy éleslátású és magyarosan gondolkozó és érző miniszter, aki felismerve a magyar nép elhanyagolt hely­zetét, szellemi és gyakorlati szükségleteit, 50 év meddő küzdelmei után megtalálta nyitját a polgáriskola problémájának s az annyi idő óta vajúdó kérdést mesterien megoldotta, illetőleg erős elhatá­rozással megoldani akarja. Meg akarja teremteni a tönkrement magyar középosztály neki való iskoláját , az új polgáriskolát közgazdasági tartalommal és valódi nemzeti szellemmel. Igen, Vass József kultuszminiszterünk megalkotja az új polgári közép­- segély- és házalap pénztárosa .­ t

Next