Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1924-1925 (29. évfolyam, 1-10. szám)

1924-09-01 / 1. szám

Szerkeszti: SIKLAKI ISTVÁN Budapest VII., Thököly­ út 48., II. e. XXIX. évfolyam. 1924. Szeptember hó. I.szám. mr "■??? rr*­­w* ■—> ........t»» wv 't»r ^ TARTALOMMUTATÓ: Oldal­i igazságok­­— új megismerések. írta : Beöthy Vladimir.. ............................................................. 3 Az egyesületi sajtó. írta : Siklaki István........................... 0 Kultúrpolitikánk irányelvei. írta : Kornis Gyula. ... 8 A megújhodás jegyében. írta: Móra István.........................12 Viszhang a Budapesti Hírlap aug. 8-iki számában meg­jelent „A kultuszminiszter kul­túrt­ervei“ c. cikkére. írta : Siklaki István................................. 14 .4 fogalmazás fokozatai a polgári iskolában. írta : Havas István.............................................................1­20 Reformtervek. írta : Simon Lajos főv. polg. isk. tanár a .,Tanítók Szövetsége szerkesztője.........................23 A régi és az új tanterv összehasonlítása. írta : Okányi Sándor polg. isk. tanár..................................................20 Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület tiszti­karának tisztelgése a kultuszminiszternél. (A kultuszminiszter nyilatkozik a polgári iskolák reformjáról.)......................................................30 Egyesületi élet.................................................................................33 Házalap rovat...................................................................................08 Vidéki körök életéből.....................................................................69 Irodalom..........................................................................................72 Hírek................................................... ........................................75 Az elnökség üzenetei...............................................................78 KIADTA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET BUDAPEST VII., THÖKÖLY-ÚT 48., II. o. KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI., VÁCZI-ÚT 21. TELEFON 26—69. POLGÁRI LEÁNYISKOLA. E számunk ára 8000 korona

Next