Polgáriskolai Közlöny, 1924 (28. évfolyam, 1-2. szám)

1924-03-01 / 1. szám

XXVIII. évfolyam. 1924. március hó. 1. szám. POLGÁRISKOLAI KÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS POLGÁRISKOLAI TANÁREGYESÜLET FOLYÓIRATA Az Orsz. Polg.-isk. Tanáregyesület pénztárosa: SZENES ADOLF Budapest, I., Győri-út 13. szám. Gyakorló polgáriskola: AVAR GYULA Budapest, IX., Iiákos­ u. 11. Előfizetési díj egy évre 40 korona. A szerkesztésért felelős: A segély- és házalap pénztárosa KAUTNY KÁROLY Budapest, I., Győri-út 13. Gyakorló polgáriskola. Főtitkár: LUX GYULA Budapest, 1., Győri-út 13. szám. Jelölés a tisztújításra. Az 1923. évi november 3-ai választmányi gyűlésünk határo­zata alapján felkérem Egyesületünk tagjait, hogy az általános tiszt­­újításra vonatkozó jelöléseiket (sajátkezű aláírással, zárt boríték­ban, kívül «Jelölés» felírással) 1924. évi április hó 20-áig alulírott címére beküldeni szíveskedjenek. Betöltendő tisztségek: a) elnök, három alelnök­­(egy fővárosi, két vidéki), főtitkár, titkár, szerkesztő, pénztáros, három jegyző, ellenőr, segély- és házalap-bizottsági elnök; b) két fővárosi és négy vidéki igazgató-tanácsi tagság; c) négy fővárosi és nyolc vidéki választmányi tagság. Budapesten (VIII., Tisza Kálmán­ tér 4.), 1924. márc. 1-én. Végh Mihály, szf­v. polgári isk. főigazgató, a jelölő-bizottság elnöke. Beszámoló közgyűlésünkről. Az 1923. évi november hó 3-án tartott rendkívüli közgyűlé­sünkön a státusrendezés kérdésének előadója Rákosy Zoltán az újpesti II. sz. állami polgári leányiskola igazgatója 2 táblázatot mutat be. l

Next