Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1926-1927 (31. évfolyam, 1-10. szám)

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYE­SÜLET­ KÖZLÖNY SZERKESZTI SIKLAKI ISTVÁN XXXI. ÉVFOLYAM ,, 1926 — 1927 BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 1927 .

Next