Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1927-1928 (32. évfolyam, 1-10. szám)

1927-09-15 / 1-2. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ SIKI­AKI ISTVÁN Budapest, VII. kerület, Thököly­ út 48. szám, II. emelet Telefon : József 376-16. Megjelenik minden hó 15.-én XXXII. évf. 1927 szept.-okt. 1-2. szám TARTALOM MUTATÓ Oldal A kalocsai róm. k­ath. tanárnő képző és a polgári iskolai tanár­képzés reformja. írta : Siklaki István ........................... 3 Tartozás. írta: Molnár János.................................................. 7 Az országgyűlés felső házának 8-ik ülése................................ 10 Az országgyűlés képviselő­házának 46. és 47-ik ülése......... 33 Iskolai gyűjtemények. írta : Nagy József ............................. 43 Földrajztanítás a polgári iskolákban. írta: Tóth Ferenc.. 31 Az O. P. I. T.-hez érkezett miniszteri rendeletek................ 62 Körök életéből ............................................................................. 63 Könyvismertetések........................................................................... 66 Hírek........................................................................................... . 70 A kiadóhivatal üzenetei................................................................ 82 E számunk terjedelme 96 oldal ( ím­ KIADJA : AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Váci­ út 21. sz. Telefon: Lipót 914-91. Polgári leányiskola Ára (kettős szám) 2 pengő: 9 i

Next