Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1928-1929 (33. évfolyam, 1-10. szám)

1928-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET! KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ SIKI­AKI ISTVÁN Budapest, VIII. kerület, Vas­ utca 15/b, III. emelet Telefon : József 376-16. Megjelenik minden hó 15.-én XXXIII. évf. 1928 szeptember 1. szám TARTALOM MUTATÓ Oldal A nyolcosztályú népiskola és a polgári iskola. írta Havas István........................................................................................ 5 Égető kérdések- írta Böngérfi Géza........................................ 8 A népiskola reformjának problémája a vidéki sajtóban .... 10 Egyről-másról, írta Molnár János........................................... 22 Mezőgazdasági jellegű polgári iskolák..................................... 25 A kultuszminisztériumhoz felterjesztett kérvények................... 29 Elnökség üzenetei - - -.................................................................. 31 Hírek................................................................................................ 32 A kiadóhivatal üzenetei................................................................ 35 E számunk terjedelme 48 oldal KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal, Budapest, VI. ker., Váci­ út 21. sz. Telefon: Lipót 914-91. Polgári leányiskola Ára 1 pengő.

Next