Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1929-1930 (34. évfolyam, 1-10. szám)

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI .. ... . v • ̋■ TANÁREGYE­SÜLETI KÖZLÖNY SZERKESZTETTE SIKLAKI ISTVÁN 1930. ÁPRILISTÓL vitéZ SÁG­HELYI LAJOS dr. XXXIV. ÉVFOLYAM 1929—1930 BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

Next