Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1930-1931 (35. évfolyam, 1-10. szám)

1930-09-15 / 1. szám

a É ÉS M­­I­­ É­­I­TÉ «? !É­­ÍS§i ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET! KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. vitéz SÁGHEL­YI I­AJO­S Budapest, IX., Soroksári­ út 8—10., I. em. 7. Megjelenik minden he­ly-én XXXV. évf. 1930. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Dr. Vass József f................................................................................................................................... 1 Gyertyánffy István f............................................................................................................................. 1­2 Kratofil Dezső: A polgári iskolai tanárság mai anyagi ellátásának matematikai mérlege .... 7 Csapó István: Az igazgatói ügyvitel egyszerűsítése........................................................................... 18 László István: Új feladatok előtt........................................................................................................... 21 Szenes Adolf: A polgári iskolai tanárvizsgálatokról szóló szabályzat............................................... 23 A polgári iskolák és tanáraik ügye a képviselőházban............................................................ 25 Egyesületi élet........................................................................................................................................... 31 Irodalom ................................................................................................................................................... 36 Hírek.......................................................................................................................................................... 39 A kiadóhivatal közleményei................................................................................................................... 46 E számunk terjedelme 48 oldal KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci­ út 21. , Telefon: Lipót 914-91. Tagdíjbefizetéseknél a 25.524. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök: Havas István, Bpest, II., Batthyány=u. 8. Tel.: Aut. 518=60. Főtitkár: Molnár János, Budapest, V111., Szentkirályi u. 11. Tel.: J. 378=37. Pénztáros: Mórocz Sándor, Budapest, VI., Váci=út 21. Telefon: L. 914=91. Házalapb. elnök : Loschdorfer János, Bpest, IX., Mester=u. 19. Tel.: J. 342=09. Házalapb. pénztáros : Kauthy Károly, Bpest., I., Pauler­ u. 1. Csekksz.: 25.254. Ára 1 P. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják.

Next