Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1931-1932 (36. évfolyam, 1-10. szám)

1931-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. vitéz SÁGHEL­YI LAJOS Budapest, IX., Ráday­ utca 52., L­em. 21. Megjelenik minden hó 15-én XXXVI. évf. 1931. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Gróf Klebelsberg Kunó —­ dr. Ernszt Sándor ....................................... I­m. j.: Havas István negyvenéves írói jubileumára ................................................................ 3 Bucsinszky Henriette : A nagyvárosi gyermek lelkivilága és a napközi otthonok .............. 6 Csapó István : Történettanítás költemények segítségével ........................................................ 10 Mihók Béla: Emlékezés üzbegisztáni tanárságom idejére ...................................................... 13 Hozzászólások a német nyelv tanításának revíziójához ..­­..................................................... 20 Egyesületi élet ................................................................................................................................ 22 Irodalom................................................................................................................................. 28 Hírek ............................................................................................................................................ 34 A kiadóhivatal közleményei ....................................................................................................... 39 E számunk terjedelme 40 oldal KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci­ út 21. , Telefon: Aut. 914-91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök: Havas István, Bpest, I­. Batthyányi u. 8. Tel.: Aut. 518-60. Ügyvezető alelnök : Rákosy Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Tel: Aut. 952-91. Főtitkár: V. Kiss Béla, Budapest, VIII., Szentkirályi=u. II. Tel.: J. 378=37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Bpest, VI., Váci=út 21. Telefon: Aut. 914=91. Házalapb.­elnök: Loschdorfer János, Bpest, IX., Mester=u. 19. Tel.: J. 342=09. Házalapb. pénztáros: Kautny Károly, Bpest, I., Pauler=u. 1. Csekksz.: 25.524. Ára 1 P. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják. A 1 .

Next