Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1932-1933 (37. évfolyam, 1-10. szám)

1932-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI ii ii TAKABEGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. vitéz SÁGHEJI/YI I LAJOS Budapest, IX., Ráday­ utca 52., I. em. 21. Megjelenik minden há­ló-én XXXVII. évf. 1932. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal A polgári iskolák ügye a képviselőházban.................................................................................. 1 Keller Aladár : A polgári iskola korszerűtlen szervezete........................................................... 6 Lux Gyula : A munkaiskola elve a német nyelv tanításában................................................ 13 Sólyom János : Petőfi nyelve és az iskola................................................................................ 20 Egyesületi élet......................................................................................................... 27 Irodalom .......................................................................................................................................... 33 Hírek ................................................................................................................................................ 35 A kiadóhivatal közleményei ......................................................................................................... 40 számunk terjedelme 40 oldal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal, Budapest, VL, Váci­ út 21. — Telefon: Aut. 9-14-91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. ----------------------------------------------------------------------------------------------­Egyesületi elnök : Havas István, Bpest, II., Batthyány-u. 8. Tel. : Aut. 51-8-60. Ügyvezető alelnök : Rákosy Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Tel. : Aut. 9-52-91. Főtitkár: V. Kiss Béla, Budapest, VIli., Szentkirályi-u. II. Tel.: J. 3-78-37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Bpest, VI., Váci-út 21. Telefon : Aut. 91-4-91. Házalapb. elnök : Loschdorfer János, Bpest, IX., Mester-u. 19. Tel. : J. 39-8-21. Házalapb. pénztáros : Kautny Károly, Bpest, I., Pauler-u. 1. Csekksz. : 25.524. A Diákotthon igazgatója : T . Miklós, Bpest,VII.,Thököly-út 82.Tel.: J. 97­0-27. Ára IP. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják.

Next