Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1933-1934 (38. évfolyam, 1-10. szám)

1933-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ Dr. vitéz SÁGHELYI L­AJ­O­S Budapest, IX., Ráday­ utca 52., I. em. 21. Telefon : Aut. 86-3­17. Megjelenik minden há­ló-én XXXVIII. évf. 1933. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület tisztikara............................................................­­ Mayer Blanka: Az iskolai dolgozatok szükségszerű kapcsolata az osztálymunkával és házi feladatokkal................................................................................................................... 3 Lucza János: A tanulók által fizetendő díjak kezelésének és elszámolásának új módja az állami polgári iskolákban................................................ 13 Egyesületi élet ........................................................................................................................... 23 Irodalom és lapszemle................................................................................................................... 27 Hírek .............................................................................................................................................. 32 A kiadóhivatal közleményei ......................................................................................................... 38 IJ számunk terjedelme 40 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci­ út 21. , Telefon: Aut. 9-14-91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök : Havas István, Bpest, II., Batthyány-u. 8. Tel. : Aut. 51-8-60. Ügyvezető alelnök : Rákosy Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Tel. : Aut. 9-52-91. Főtitkár: V. Kiss Béla, Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 11. Tel.: J. 3-78-37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Bpest, VI., Váci-út 21. Telefon : Aut. 91-4-91. Házalapb. elnök : Loschdorfer János, Bpest, IX., Mester-u 19. Tel. : J. 39-8-21. Házalapb. pénztáros : Kautny Károly, Pestszentlőrinc-Szent Imre kertváros, Sepsiszentgyörgy-utca 9. A Diákotthon igazgatója : Tix Miklós, Bpest,VII.,Thököly-út 82.Tel.: J.97­0-27. Ám IP. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják

Next