Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1935-1936 (40. évfolyam, 1-10. szám)

1935-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ SI KIRA­KI ISTVÁN Kispest, Kossuth-téri áll. polg. fiúiskola. Telefon: 47-1­ 16. Megjelenik minden hó 15-én XV. évf. 1935. szeptember 1. szám TARTALOM: Dr. Kemenes Illés : A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése........................................... ] Rákosi­ Zoltán : A közoktatásügyi igazgatásról szóló törvényjavaslat módosítása .... 6 Szudey Géza : Hazánk polgári iskolai tanulóinak földrajzi eloszlása.............................. 8 Jeges Károly : Néhány megjegyzés a fizika tanításával kapcsolatban.............................. 14 Életrevaló elgondolások. Schranz Vilmos : «Újításaim» a német nyelv tanításában.............................................. 20 vitéz Gönczy János : Néhány szó a szülői értekezletekről........................................... 22 Marton László : Szavalókórus az iskolai ünnepélyeken.................................................. 25 Egyesületi élet .............................................................................................................................. 26 Irodalom és lapszemle................................................................................................................. 33 Hírek................................................................................................................................................ 35 ICiadóhivatali közlemények.......................................................................................................... 46 E számunk terjedelme 48 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci-út 21. , Telefon: Aut. 91-4-91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök: Illyefalvi Rákosi J. Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Telefon: 9-52-91. Ügyv. alelnök : Drégely Dezső, Budapest, VII., Egressy-út 71. Tel.: 9-65-79. Főtitkár : V. Kiss Béla, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 11. Tel.: 3-78-37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Budapest, VI., Váci-út 21. Telefon : 91­ 4-91. Házalapb. elnök: Lucza János, Kispest, Wekerle-telepi áll. pf. Tel. : 46-9-54. Házalapb. titkár: Martzy János, Pestszenterzsébet, áll. pf. Tel.: 47-6-70. Házalapb. pénztáros : Kauthy Károly, Pestszentlőrinc-Szent Imre kertváros, Sepsiszentgyörgy­ utca 9. A Diákotthon igazgatója : Tix Miklós, Bpest,VI­I.,Thököly­ út 82.Tel.: 97-0­27. Ára II. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják.

Next