Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1936-1937 (41. évfolyam, 1-10. szám)

1936-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANUÁBEGYESÜLETI KÖZLŐI FELELŐS SZERKESZTŐ SIKLAKI ISTVÁN Kispest, Kossuth-téri áll. polg. fiúiskola. Telefon: 47-1­16. Megjelenik minden hó 15-én XTI. évf. 1936. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Házavató ................................................................................ 3 Kolbay Ödön : Üdülőházavatás Sopronban .............. 5 Csapó István : Óravázlatok készítése .................................................................................................... 10 Labancz Ida: Az osztályfőnöki óráról................................................................................................. 14 V. Kiss Béla: Történelemtanításunk és a Tüttő-féle vászontábla használata .............. 30 Kmettyné Dull Margit: A történelmi szemléltető rajzokról .................................................... 33 Deák Gyula: Jelentés a Tanáregyesület könyvtáráról.................................................................. 33 Egyesületi élet................................................................................................................................................... 38 Irodalom és lapszemle................................................................................................................................... 47 Hírek .................................................................................................................................................................... 55 Kiadóhivatali és pénztári közlemények ............................................................................................... 62 E számunk terjedelme 64 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci­ út 21. , Telefon: Aut. 91-4­ 91. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök: Illyefalvi Rákosi J. Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Telefon : 9-52-91. Ügyv. alelnök: Drégely Dezső, Budapest, XIV., Angol-utca 29.Tel.: 9-65-79. Főtitkár : V. Kiss Béla, Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 11. Tel. : 3-78-37. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Budapest, VI., Váci­ út 21. Telefon : 91-4-91. Házalapb. elnök: Lucza János, Kispest, Wekerle-telepi áll. pf. Tel. : 46-9-54. Házalapb. titkár: Martzy János, Pestszenterzsébet, áll. pf. Tel.: 47-6-70. Házalapb. pénztáros : Kautny Károly, Pestszentlőrinc-Szent Imre kertváros, Sepsiszentgyörgy­ utca 9. A Diákotthon igazgatója : Tix Miklós, Bpest,VII.,Thököly­ út 82.Tel.: 97-0-27. Ára 1 P. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják.

Next