Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1937-1938 (42. évfolyam, 1-10. szám)

1937-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TAKÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY FELELŐS SZERKESZTŐ SI KI/A­KI ISTVÁN Kispest, Kossuth-téri áll. polg. fiúiskola. Telefon: 147-116. Megjelenik minden hó 15-én XI­II. évf. 1937. szeptember 1. szám TARTALOM: Oldal Felföldi János: Az új iskolaév küszöbén................................................................................... 1 Dr. Kovács János: Az országgyűlés keresi azt, ami megvan.............................................. 4 Vitéz Torma Gábor: Az önképzőkör jelentősége a polgári iskolában............................... 6 Dr. Vavrinecz Béla: A betűmilliók fényében........................................................................... 16 Vánkos Jenő: A második generáció........................................................................................... 19 Torbágyi-Novák József Lajos: A filléres tanulóvonatok kérdése.......................................... 21 Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a Tanáregyesületek múltjából................. 25 Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Alapszabályai. (Tervezet.)......................... 31 Egyesületi élet.................................................................................................................................. 47 Irodalom és lapszemle .................................................................................................................. 54 Hírek................................................................................................................................................... 63 Kiadóhivatali és pénztári közlemények ..................................................................................... 72 E számunk terjedelme 76 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET Kiadóhivatal: Budapest, VI., Váci-út 21. , Telefon: Aut. 299-236. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. Egyesületi elnök : Illyefalvi Rákosi J. Zoltán, Újpest, II. sz. áll. pl. Telefon: 295-291. Ügyv. alelnök: Drégely Dezső, Bpest, XIV., Angol-utca 29. Tel.: 296-579. Főtitkár : V. Kiss Béla, Budapest, VIII.,Szentkirályi­ utca 11. Tel.: 137-837. Pénztáros : M. Mórocz Sándor, Budapest, VI., Váci­ út 21. Telefon : 299-236. Házalapb. elnök: Lucza János, Kispest, Wekerle-telepi áll. pf. Tel.: 146-954. Házalapb. titkár: Martzy János, Pestszenterzsébet, áll. pf. Tel.: 147-574. Házalapb. pénztáros : Kautny Károly, Pestszentlőrinc-Szent Imre kertváros, Sepsiszentgyörgy­ utca 9. A Diákotthon igazg.: Tix Miklós, Bpest, XIV., Thököly­ út 82. Tel.: 297-027. Ára 1 P. — Előfizetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5­0 tagsági díj fejében kapják.

Next