Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1938-1939 (43. évfolyam, 1-10. szám)

1938-09-15 / 1. szám

ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI II II TANÁREGYESÜ­LETI ROZIM FELELŐS SZERKESZTŐ SIKI­AKI ISTVÁN Kispest, Kossuth-téri áll. polg. fiúiskola. Telefon: 147-116. Megjelenik minden hó 15-én XLIIL (1938—39.) évf. 1938. szeptember szám TARTALOM: Havas István: Egy-két gondolat Trefort Ágoston halála 50. évfordulóján.................. 1 Illefalvi Rákosi Zoltán: Szent István lelke szól ma hozzánk......... ................................... 3 Dr. Juhász Jenő: A magyar nyelv Szent István korában . ............................................ 6 Soós Aladár: Hódolat az első magyar király emlékének ................................... ............. 12 Pach Sándor: A székesfehérvári tankerület tanügyi kiállítása........................................... 14 Keller Aladár: A számok tükrében........................................ ........................................... 17 Hilbert Károly: A mennyiségtani dolgozatok............................................................... 24 Egyesületi élet ............................................................. 28 Irodalom és Lapszemle......................................................................... 36 Hírek .............................................................................................................................................. 40 Kiadóhivatali és pénztári közlemények ................................................................................. 47 Ezen számunk terjedelme 48 oldal. KIADJA AZ ORSZÁGOS POLGÁRI ISKOLAI TANÁREGYESÜLET. Tagdíjbefizetéseknél a 6875. sz. csekk használandó. A Jóléti Bizotság csekkjének száma: 25,524. A Koszorú Segélyző Alap csekkjének száma: 49,374. Másodelnök : Drégely Dezső.................................................... Telefon : 296-579. Jóléti bizottsági elnök: Lucza János................................Telefon: 146-954. Jóléti bizottsági titkár: Martzy János ...........................Telefon: 147-574. Jóléti bizottsági pénztáros: Kautny Károly .............. Telefon: 146-674. Jelentkezés után kérendő­ 220. A Diákotthon igazgatója: Tix Miklós...............................Telefon: 297-027. Ára 2 P. — Előfzetési díj egész évre 8 P. Az Egyesület tagjai a Közlönyt évi 5 P tagsági díj fejében kapják Kiij'g&igS I

Next