Orvosi Hetilap, 1859. május (3. évfolyam, 18-22. szám)

1859-05-01 / 18. szám

1$. S'i. Előfizetési ára: helyben 4 fr. 50 kr. egészév 9 fr. vidéken félév 5 fr. egészév 10 fr. új pénzben. A lapot illető közlemények és fizetvények bérmentesen küldendők. Hirdetések közöltéinek soronként 14 uj krért Pest, 1859. Megjelenik minden Vasárnap. Megrendelhetni minden cs. kir. posta-hivatalnál, a szerkesz­tőnél ujtér 10-dik szám, és a kiadónál Dorottya-utcza 12-dik szára. Május 1. ORVOSI HETILAP, Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. Dr. MARKUSO VSZKY L. MÜLLER EMIL, Tulajdonos és felelős szerkesztő. kiadó-könyvnyomdász. Tartalom: A bőr kórisméje. Dr. Poor Imrétől. — Torokgyík körüli eljárás átalában és különösen a párisi gyermekkórházban. (Vége.) Dr. Palay. — Hebra tanár koródája, Szeplők és májfoltok. Dr. Soh-warzenberg. Tárcza : A pesti egyetemi központi épület tárgyában. — Lapszemelvények. — Vegyesek. — Pályázatok. — A BŐR KÓRISMÉJE (Diagnosis morborum cutis). Dr. Poor Imrétől.*) Folytatás. Azon, legnagyobbrészt idült kütegek, melyek­nek jellegzö sajátságairól ez alkalommal fogunk szóla­­ni , csaknem mindannyian majd önállólag önszenvi bántalom gyanánt lépnek föl, majd a bujasenyvvel oki viszonyban mutatkoznak. Minthogy a bujasenyves kütegek az önszenvi vagy egyébkórvegyi börbajoktól határozottan különböznek, nehogy félreértessünk, nyilvánítjuk, hogy jelen közleményünkben csupán az önszenvi bántalom gyanánt föllépő kütegekröl leend szó, mellőzvén a bujasenyvvel oki viszonyban álló bör­­bántalmakat. 3) Pikkelyes bőrbajok (Morbi cutanei squammosi). A pikkelyek aprók, korpa-alakuak, fehérdedek, könnyen lefoszlók, terjedtebb börtájakat foglalnak el; a pikkelyfödte börtáj világos élénkvörös; éget és visz­ket ; kedvenczhelye a haj fürtös fej .... Korpag (pityriasis). A pikkelyek, vagy jobban mondva , a kérgecsek (crustulae) aprók, korpa-alakuak, sárgásak, a bőrhöz tapadnak, talapjok kör-alaku, e körök kisebb börtá­jakat foglalnak el; a kérgecsek által födött bőrrész lobszerü vörös; csekély égő fájdalmat külöl, e kiiteg néha csekély láz kíséretében tör ki . . . Körcsés sömör (herpes cir­cinatus). A köralaku vörös és duzzadt talapon nagyobb, egymástérö pikkelyek támadnak; a kiitegkörök kö­zepén láthatni az ép bőrt, mely a körülfekvő pikkely­­halmaz miatt mélyedettnek látszik; mindegyik kiiteg­­kört lobszerü börpir veszi körül; a kütegkör többnyi­re csonkaszélü, patkóalaku; a törzsök mellső fölszinét kedveli; fiatal egyéneknél gyakori; éget és viszket . . . Pikkelykor (lepra Willani). *) Eleje és folytatmánya nOHL“-punk ez évi 14. és 15, számában van közölve. Sz. Vörös talapon stearinfehér vagy kötapasz (Mör­tel) szürke pont — csöpterületü pettyek támadnak; e pettyek nagyobb, egymáshoz tapadt pikkelyekből ál­lanak, idővel pénz — tenyérnyivé nagyobbodnak; a kütegek közepe és széle egyaránt pikkelyfödött, egyes kütegeket nem vesz lobszerü börpir körül ; kedvencz támadási s tartózkodási helye a könyök- és térdtáj, a végtagok feszoldala stb.; idősb egyénekben gyakori, inkább viszket mint éget .... Pikkelysömör (psoriasis). Halavány talapon erősen odatapadó, nagyobb és kemény pikkelyek . Halhéja g (ichthyosis). 4) Bibircsós börbajok (morbi cutanei papulosi), mindannyian viszketnek. Különálló, vörös, kisebbnagyobb bibircsók (sze­mölcsök, papulae) a csecsemő egész testén , leginkább az arczon; mérsékelt viszketegség . . . Tej szemölcs (strophulus). Majd különálló majd összefolyó, kisebbnagyobb, vörös bibircsók a felnőttek egész testén, kiválólag a végtagok hajló oldalán; a viszketegség sokszor gyöt­­relmes . . Hevenydobrocz (lichen a­cutus). A felnőttek egész testén, kiválólag a végtagok hajló oldalán a szabályos bőrrel egyszínű bibircsók támadnak, melyek majd különállanak majd összefoly­nak s mérsékelt viszketést kidőlnek Idült dobrocz (lichen chro­nicus). A test bármely részén különálló, apró, sötétebb­­vörös bibircsók támadnak , az egyes apró bibircsók nem nagyobbodnak ugyan , hanem a közöttök kitörő újabb bibircsók által folyvást szaporodnak s addig terjednek tovább, mig a betegnek teste tetötül talpig a bőrt sűrűén ellepő bibircsók által dagadt, sötétvörös keményedett fölszinüvé változik; a dagadt börföl­­szin pikkelyekben hámlik le ; minél inkább szaporod­nak és terjednek az apró bibircsók, annál gyorsabban aszik ki gátolhatlanul a szervezet; éget és viszket . . . Hebra tanár vörös dobro­cz a (lichen exsudativus ru­ber Professoris Hebra).

Next

/
Thumbnails
Contents