Orvosképzés, 1912 (2. évfolyam, 1-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONT] BIZOTTSÁGA A bízott.iái} elnöke: Tóth Tajos dr. ministeri tanácsos, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minister képviselője; alelnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti kit. magyar tud -egyetem orvosi facultásdnak egyik képviselője; titkára: Scholtz Kornél dr. egyet, magántanár. A bizottádg tagjai: Téry Ödön dr. min. o. tanácsos, a tn. kir. belügyminister, Szilágyi József dr. m. kir. főtörzsorvos, a magyar kir. honvédelmi minister, Fogarassy Viktor dr. cs. és kir. főtörzsorvos, a cs. és kir. közös hadiigx­­minister, Dollinger Gyula dr., Tiebermann Eeó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyet tanárok, a budapesti kir. magyar tudomány egyetem, Buday Kálmán dr., Makara Tajos dr. és Imre József dr. egyetemi tanárok, a kolozsvári Ferencz József tud.-egyelem orvosi facultásdnak, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az orsz- közegészségi tanács, Réezey Imre dr. egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Ángyán Béla dr. egyet tanár és Tudvik Endre dr. kórházi igazgató, Budapest sz.-főv. közkórházainak, ErőSS Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Magyarevits Mladen dr. tiszti főorvos, Budapest székes-főváros közönségének Kétly Károly dr. egyetemi tanár, az országos orvos-szövetség, Ten­­hossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok syndikátusának, Tóth István dr. egyet, tanár, aZ előző szünidei orvosi cursusok előadóinak, Petz Eajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEM] TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök. egyetemi magántanár, titkár. Második évfolyam BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 19) 1

Next

/
Thumbnails
Contents