Orvosképzés, 1913 (3. évfolyam, 1-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA: A bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. ministeri tanácsos, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minister képviselője; alelnöke : Grósz Antil dr. egyetemi tanár, a budapesti kir. magyar tud.­egyetem orvosi facultásának egyik képviselője; titkára: Scholtz Kornél dr. egyet, magántanár. A bizottság tagjai: Téry Ödön dr. min. o.-tanácsos, a m­. kir. belü­gyminister, Binder Antil dr. m. kir. főtörzsorvos, a magyar kir. honvédelmi minister, Fogarassy Viktor dr. cs. és kir. főtörzsorvos, a cs. és kir. közös hadü­gy­­miniszer, Dollinger Gyula dr., G W­eb­ermann Leó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyet. tanárok, a budapesti kir. magyar tudomány­egyetem, Buday Kálmán dr., Makara Lajos dr. és Imre József dr. egyetemi tanárok, a kolozsvári Ferencz József tud.­egyetem orvosi facultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az orsz- közegészségi tanács, Réczey Imre dr. egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Ángyán Béla dr. egyet. tanár és Irsay Arthur dr. egyetemi tanár, kórházi igazgató, Budapest sz.-főv. közkórházainak, Oross Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Magyarovits Mladen dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, báró Kétly Károly dr. egyet, tanár, az országos orvos­szövetség, Venhossék Mihály dr. egyet, tanár, a magyar orvosi lapok syndikátusának, Tóth István dr. egyet. tanár, az előző szünidei orvosi cursusok előadóinak. Petz Lajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök, egyetemi magántanár, titkár. Harmadik évfolyam BUDAPEST FRAN­KLI­N-TÁRSULAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents