Orvosképzés, 1915 (5. évfolyam, 1-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. ministeri tanácsos, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minister képviselője, alelnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti, kir. magyar tud.­egyetem orvosi facultásának egyik képviselője; titkára : Scholtz Kornél dr. egyet, magántanár. A bizottság tagjai: Téry Ödön dr. min. o.-tanácsos, a m. kir. belügyminister, Binder Emil dr. m. kir. főtörzsorvos, a magyar királyi honvédelmi minister, Pap Mihály dr. cs. és királyi törzsorvos, a cs. és királyi közös hadü­gyminister, Dollinger Gyula dr., G W­eb­ermann Teó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti királyi magyar tudomány­egyetem, Imre József dr. egyetemi tanár, a kolozsvári Ferencz József tud.­egyetem orvosi facultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az orsz■ közegészségi tanács, Moravcsik Ernő Emil dr. egye­te­mi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Ángyán Béla dr. egyet. tanár és Irsay Arthur dr. egyetemi tanár, kórházi igazgató, Budapest sz.-főv. közkórházainak, Erőss Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklnika, Magyarevite Mladen dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, báró Kétly Károly dr. egyet, tanár, az országos orvos­szövetség, Tenhossék Mihály dr. egyet, tanár, a magyar orvosi lapok syndikátusának, Tóth István dr. egyet, tanár, az előző szünidei orvosi cursusok előadóinak, Petz Lajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök, egyetemi magántanár, titkár. Ötödik évfolyam BUDAPEST FRAN­KLI­N-TÁ­RSU­LAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents