Orvosképzés, 1915 (5. évfolyam, 1-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONT] BIZOTTSÁGA A bizottádg elnöke: Tóth Tajos dr. ministeri tanácsos, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minister képviselője; alelnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti, kir. magyar tud.-egyetem orvost facullásának egyik képviselője; titkára : Scholtz Kornél dr. egyet, magántanát. A bizottóág tagjai: Téry Ödön dr. min. o.-tanácsos, a m. kir. bclügyminister, Binder Emil dr. m. kir. főtörzsorvos, a magyar királyi honvédelmi minister, Pap Mihály dr. cs. és királyi törzsorvos, a cs. és királyi kögös hadiigvminister, Dollinger Gyula dr., 1Д eb ermann Teó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti királyi magyar tudomány egyetem, Imre József dr. egyetemi tanár, a kolozsvári Ferencz József tud.-egyetem orvosi facullásának. báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az orsz■ közegészségi tanács, Moravcsik Ernő Emil dr. egye te mi tanár, az igazságügyi oivosi tanács, Ángyán Béla dr. egvet. tanár és Irsay Arthur dr. egyetemi tanár, kórházi igazgató, Budapest sz.-főv. közkórházainak, Erőss Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti polikUnika, Magyarevite Mladen dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, báró Kétly Károly dr. egyet, tanár, az országos orvos-szövetség, Tenhossék Mihály dr. egyet, tanár, a magyar orvosi lapok syndikdtusának, Tóth István dr. egyet, tanár, az előző szünidei orvosi cursusok előadóinak, Petz Tajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEM) TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök. egyetemi magántanár, titkár. Ötödik évfolyam BUDAPEST FRAN KLl N-TÁ RSU LAT NYOMDÁJA iq .5

Next

/
Thumbnails
Contents