Orvosképzés, 1916 (6. évfolyam, 1-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA: A bizottság elnöke: Tóth Lajós dr. ministeri tanácsos, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minister képviselője; aleln­öke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti kir. magyar tud.­egyetem orvosi facultásának egyik képviselője; titkára : Scholtz Kornél dr. egyet, magántanár. A bizottság tagjai : Frank Ödön dr. min. tanácsos, a m. kir. belügyminister, Haraszthy Miklós dr. cs. és kir. vezér­törzsorvos, a m. kir. honvédelmi minister, Pausz Adalbert dr. cs. és k. vezértörzsorvos, a cs. és kir. hadügy­­miniszer, Dollinger Gyula dr., hiebermann Leó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti királyi magyar tudomány­egyetem, Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a kolozsvári Ferencz József tud.­egyetem orvosi facultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az orsz■ közegészségi tanács, Székács Béla dr. közkórházi főorvos, az igazságügyi orvosi tanács, Ángyán Béla dr. és Irsay Arthur dr. egyet, tanárok, Budapest sz­föv. közkórházainak, Erőss Gyula dr. egyet, tanár, a budapesti poliklinika, báró Kétly Károly dr. egyet, tanár, az országos orvos­szövetség, Kenhossék Mihály dr. egyet, tanár, a magyar orvosi szaklapok egyesületének, Petz Lajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök, egyetemi magántanár, titkár. Hatodik évfolyam BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents