Orvosképzés, 1918 (8. évfolyam, 4-10. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. h. államtitkár, a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszer képvise­lője; alelnök­e: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti magyar tud.­egyetem orvosi facultásának egyik képviselője, titkára : Scholtz Kornél dr. egyet, magántanár. A bizottság tagjai: Frank Ödön dr. min. tanácsos, a belügyminister, Haraszthy Miklós dr. vezértörzsorvos és Pausz Béla dr. vezértörzs­orvos, a magyar hadügyminister, Dollinger Gyula dr., Tiebermann Teó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti magyar tudomány­egyetem, Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyet. tanárok, a kolozsvári Ferencz József tud.­egyetem orvosi facultásának, báró Müller Kálmán dr. egyet, tanár, az országos közegészségi tanács, Székács Béla dr. közkórházi főorvos, az igazságügyi orvosi tanács, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Budapest főváros közönségének, Wenhardt János dr. egyetemi magántanár, Budapest főváros közkórházainak, Bross Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, báró Kétly Károly dr. egyetemi tanár, яг országos orvos­szövetség, Tenhossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi szaklapok egyesületének, Petz Lajos dr. igazgató főorvos, a vidéki kórházigazgatók képviselői. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. és SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök, egyetemi magántanár, titkár. Nyolcadik évfolyam BUDAPEST FRAN­KLINE-TÁRSU­LAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents