Orvosképzés, 1920 (10. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOS] TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA 1 A bizottóág elnöke: Tóth Tajos dr. h. államtitkár* a/e/nöTce: Grósz Fmil dr. egyetemi tanár. titkára. Scholtz Kornél dr. ministeri tanácsos egvet. tanár. A bizottság tagjai: Frai v Ödön dr. h. államtitkár, Schürger József dr. ezredes-orvos, Dollinger Gyula dr., Tiebermann .weó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok. Imre József dr. és Jancsö Miklós dr. egyetemi tanárok, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, Székács Béla dr. közkórházi főorvos, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Wenhardt János dr. egyetemi magántanár, Frőss Gyula dr. egyetemi tanár, báró Kétly Károly dr. egyetemi tanár, Tenhossék Mihály dr. egyetemi tanár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. egyetemi tanár, alelnók SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, titkár Tizedik évfolyam BUDAPEST FRANKL1N-TÁRSULAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents