Orvosképzés, 1922 (12. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. h. államtitkár, a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszer és a magyar orvosi könyvkiadó társulat képviselője, alelnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudomány­egyetem orvosi fakultásának egyik képviselője, titkára: Scholtz Kornél dr. h. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi minister képviselője. A bizottság tagjai: Schürger József dr. orvos-ezredes, a m. k. honvédelmi minister, id. Tiebermann Teó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferencz József tudományegyetem orvosi fakultásának, Pekár Mihály dr., Fenyvessy Béla dr. és Heim Pál dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Ver­zár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István­­tudományegyetem orvosi fakultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács Székács Béla dr. közkórházi főorvos, az igazságügyi orvosi tanács, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Wenhardt János dr. közkórházi közp.­igazgató, Budapest székesfőváros közkórházainak, Eress Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Tenhossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi szaklapok képviselője. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök, egyetemi tanár, titkár. Tizenkettedik évfolyam BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents