Orvosképzés, 1922 (12. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottádg elnöke: Tóth Tajos dr. h. államtitkár, a m. k. vallás- és közoktatásügyi minister és a magyar orvosi könyvkiadó társulat képviselője: alelnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudomány­egyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; titkára: Scholtz Kornél dr. h. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi minister képviselője. A bizottádg tagjai: Sehürger József dr. orvos-ezredes, a m. k. honvédelmi minister, id. Tiebermann Teó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferencz József tudományegyetem orvosi fakultásának, Pékár Mihály dr., Fenyvessy Béla dr. és Heim Pál dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Ver zár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István­­tudomdnyegyetem orvosi fakultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az országos közegászségi tanács Székács Béla dr. közkórházi főorvos, az igazságügyi orvosi tanács, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Wenhardt János dr. közkórházi közp. igazgató, Budapest székesfőváros közkórházainak, prőss Gyula dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Tenhossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi szaklapok képviselője. EGYETEM] TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, alelnök. egyetemi tanár, titkár. Tizenkettedik évfolyam BUDAPEST FRANKLJN-TÁRSULAT NYOMDÁJA I922.

Next

/
Thumbnails
Contents