Orvosképzés, 1925 (15. évfolyam, 1-4. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Л bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. államtitkár, a m. k. vallás* és közoktatásügyi miniszter és a magyar orvosi könyvkiadó társulat képviselője; alelnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; titkára: Scholtz Kornél dr. h. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője. A bizottság tagjai: Schürger József dr. orvos-tábornok, a m. k. honvédelmi miniszter, id. Liebermann Leó dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának. Pékár Mihály dr., Fenyvessy Béla dr. és Heim Pál dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásá­nak, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi f akultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Szabó Sándor dr. ny. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Wenhardt János dr. egyetemi tanár, közkórházi közp. igazgató, Budapest székesfőváros közkórhá­­zainak, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Lenhossék Mihály dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi szaklapok képviselője. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr. SCHOLTZ KORNÉL Dr egyetemi tanár, alelnök. egyetemi tanár, titkár. TIZENNEGYEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST 1925 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. - FŐIGAZGATÓ: DR. CZAKÓ ELEMÉR.

Next

/
Thumbnails
Contents