Orvosképzés, 1926 (16. évfolyam, 2-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Tóth Lajos dr. államtitkár, a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter és a magyar orvosi könyvkiadó társulat képviselője; alelnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; titkára: Scholtz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője. A bizottság tagjai: Ajkay Zoltán dr. főtanácsnoksorvos, a m. k. honvédelmi miniszter, Bókay János dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Pékár Mihály dr., Fenyvessy Béla dr. és Heim Pál dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásá­nak, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, báró Müller Kálmán dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Végh János dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Wenhardt János dr. egyetemi tanár, közkórházi közp. igazgató, Budapest székesfőváros közkórhá­zainak, Vass Bernát dr. egyetemi tanár, a budapesti poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség képviselője. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr. SCHOLTZ KORNÉL Dr. egyetemi tanár, alelnök. egyetemi tanár, titkár. TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1926 KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST VIII, MÚZEUM-KÖRŰT 6. G0LYAVÄR.

Next

/
Thumbnails
Contents