Orvosképzés, 1927 (17. évfolyam, 1-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; alelnöke: Scholtz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője, titkára: Johan Béla dr. egyetemi tanár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai: Ajkay Zoltán dr. főtanácsnoborvos, a m. k. honvédelmi miniszter. Molnár Andor dr. miniszteri titkár, a m. k. vallás- és köz-, oktatásügyi miniszter, Bókay János dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Heim Pál dr. és Pékár Mihály dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, Tauffer Vilmos egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egyes temi tanár, az igazságügyi orvosi tanács. Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székes­­főváros közönségének, Wenhardt János dr. egyetemi tanár, közkórházi közp. igazgató, Buda­pest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgató-főorvos, a poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tótb István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok, Ováry Papp Gábor dr. közkórházi igazgatósfőorvos, a vidéki kórház­­igazgatók képviselője; választott tagok; Bálint Rezső dr. egyetemi tanár, Gerlóczy Zsiga mond dr. egyetemi tanár, igazgatósfőorvos, Györy Tibor dr. egyetemi tanár, h. államtitkár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr- SCHOLTZ KORNÉL Dr. egyetemi tanár, elnök. egyetemi tanár, alelnök. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1927 NYOMATOTT A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350=IK JUBILÁR1S ESZTENDEJÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents