Orvosképzés, 1928 (18. évfolyam, 1-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője, alelnöke: Scholtz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője, titkára, Johan Béla dr. egyetemi tanár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai: Ajkay Zoltán dr. vezértanácsnokorvos, a m. k. honvédelmi miniszter, Molnár Andor dr. miniszteri titkár, a m. k. vallási és köz-­oktatásügyi miniszter, Bókay János dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Heim Pál dr. és Pekár Mihály dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, Tauffer Vilmos egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egye­­temi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székesfő­­város közönségének, Gerlóczy Zsigmond dr. felsőházi tag, egyetemi tanár, igazgatós főorvos, Buda­­pest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgatós főorvos, a poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tóth István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok, Óváry Papp Gábor dr. közkórházi igazgatós főor­vos, a vidéki kórházi igazgatók képviselője; választott tagok: Bálint Rezső dr. egyetemi tanár, Barla-Szabó József dr. egyetemi magántanár, főorvosi igazgató, Györy Tibor dr. egyetemi tanár, h. államtitkár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr SCHOLTZ KORNÉL Dr egyetemi tanár, elnök, egyetemi tanár, alelnök. TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM. 19­2­8 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIk­. MÚZEUMI KÖRÚT 6. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents