Orvosképzés, 1929 (19. évfolyam, 1-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője, alelnöke: Sch­oltz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője, titkára, Johan Béla dr. egyetemi tanár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai: Ajkay Zoltán dr. vezértanácsnok,orvos, a m. k. honvédelmi miniszter, Molnár Andor dr. miniszteri titkár, a m. k. vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter, Bókay János dr. és báró Korányi Sándor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar tudományegyetem orvosi fakultásának, Riegler Gusztáv dr., id. Imre József dr. és Jancsó Miklós dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Heim Pál dr. és Pekár Mihály dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Csiky József dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, Tauffer Vilmos egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egye­­temi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székesfő­­város közönségének, Gerlóczy Zsigmond dr. felsőházi tag, egyetemi tanár, igazgatós főorvos, Buda­­pest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgató,főorvos, a poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tóth István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok, választott tagok : Barla-Szabó József dr. egyetemi magántanár, fős­orvosi igazgató, Győry Tibor dr. egyetemi tanár, h. államtitkár, Illyés Géza dr. egyetemi tanár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr. SCHOLTZ KORNÉL Dr egyetemi tanár, elnök, egyetemi tanár, alelnök. TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. 19­2­9 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. B LUDAPEST Vtk­. MÚZEUM.KÖRÚT 6. SZ KIADJA

Next

/
Thumbnails
Contents