Orvosképzés, 1930 (20. évfolyam, 1-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS KIADJA AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. Pázmány Péter tudós­mányegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője, alelnöke: Scholtz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a m. k. népjóléti és munkaügyi miniszter képviselője, titkára, Johan Béla dr. egyetemi tanár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai: Ajkay Zoltán dr. vezértörzsorvos, a m. k. honvédelmi miniszter, Molnár Andor dr. miniszteri titkár, a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter, Bókay János dr. és báró Korányi Sán­­dor dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi fakultásának, Issekutz Béla dr., egyetemi tanár, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Ángyán János dr. és Pekár Mihály dr. egyetemi taná­rok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Neuber Ede dr., Huzella Tivadar dr. és Verzár Frigyes dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudományegyetem orvosi fakultásának, Tauffer Vilmos egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egye­­temi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székesfő­­vá­ros közönségének, Gerlóczy Zsigmond dr. felsőházi tag, egyetemi tanár, igazgatós főorvos, Buda­­pest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgató,főorvos, a poliklinika, Dollinger Gyula dr. ny. egyetemi tanár, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tóth István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok képviselője; választott tagok: Barla-Szabó József dr. egyetemi magántanár, főorvoss igazgató, Győry Tibor dr. egyetemi tanár, helyettes államtitkár, Illyés Géza dr. egyetemi tanár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr SCHOLTZ KORNÉL Dr. egyetemi tanár, elnök, egyetemi tanár, alelnök. 1 LHU­SZADIK ÉVFOLYAM.­­ 1­9 3­6 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII. MÚZEUM*KÖRIRT 6 SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents