Orvosképzés, 1930 (20. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

IV Tartalom­jegyzék Oldal Raisz Dezső dr.: A parametritisről ..................................................... 82 Frigyesi József dr.: A rákgyógyítás kérdésének mai állása a nő­gyógyászatban .................................................................................... 178 Buben Iván dr.: A hüvelyrák radiumgyógyítása ............................. 237 Fekete Sándor dr.: Mit tehetünk a szülés elhúzódásának megaka­dályozására a tágulási szakban! ..................................................... 242 Tóth István dr.: A terhesség pa­tiológiájának nagy kérdései .... 380 Sztehlo István dr.: A korai burokrepedés fogalma, jelentősége és kezelése ........................................................... ................................. 524 Biró István dr.: Méhrák és terhesség .................................................. 543 ELME- ÉS IDEGKÓRTAN: Miskolczy Dezső dr.: A heredodegeneratióról ................................... 117 Sarbó Arthur dr.: A neuritis retrobulbaris kórtanáról idegorvosi szempontból ........................................................................................... 253 Schaffer Károly dr.: A constitutio jelentősége az idegkórtanban.. 355 Schaffer Károly dr.: Fejezetek az idegrendszer kórtanából ........ 597 Miskolczy Dezső dr.: Constitutio és agybetegségek .......................... 091 Somogyi István dr.: Az idegrendszeri syphilis therapiájának érté­kéről ....................................................................................................... 701 GYERMEKORVOSTAN: Bókay János dr.: Adatok a kanyarójárványok ismeretéhez. (Re­flexiók Fischl cikkére s a német gyermekorvosok nyilatkoza­taira.) ....................................................................................................... 103 Hanniss Elemér dr.: Diphtheriás megbetegedések súlyosbodásának okairól és a serumhatás feltételeiről ............................................... 110 Waltner Károly dr.: A gyermekkori rheumás megbetegedések jelentősége és megelőzése .......................................... 511 Bókay Zoltán dr.: A gyermekkori tuberculosisról ............................. 075 UROLÓGIA: Illyés Géza dr.: Pyelitis, pyelonephritis. I. Pyelitis. (Klinikai elő­adás.) ...................................................................................................... 92 Mező Béla dr.: A physikotherapiás gyógymódok szerepe az uro­lógiában ............................................................................................... 263 Orsós J. Imre dr.: A gonorrhoeás endometritis kikaparással való gyógyítása ............................................................................................ 557 BŐRGYÓGYÁSZAT: Poór Ferenc dr.: A bőr és a szervezet kölcsönhatásáról ............... 402 vitéz Ber­de Károly dr.: Tapasztalataink és teendőink a lupus vul­garist illetőleg ........................................................................................ 572 ORR, GÉGE ÉS FÜLÉSZET: Painz Márk dr.: A rhin­ogen neuritis retrobulbarisról ................... 253 KÓRTAN, KÓRBONCTAN, TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSTAN: Balogh Ernő dr.: A rák és gü­mőkór egyes határkérdéseiről ........ 205 Bézi István dr.: A kísérleti rákkutatás eredményei ...................... 216 L. Aschoff dr.: Az epefestenyképzésről élettani és kóros viszonyok között ...................................................................................................... 416 Lenhossék Mihály dr.: A neurontan állásáról................................... 425

Next