Orvosképzés, 1932 (22. évfolyam, 1-6. szám)

ORVOSKÉPZÉS AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA A bizottság elnöke: Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti k. m. Pázmány Péter tudó» mányegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője; alelnöke: Scholtz Kornél dr. államtitkár, egyetemi tanár, a magyar királyi belügyminiszter képviselője, titkára: Johan Béla dr. egyetemi tanár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai : Ajkay Zoltán dr. vezértörzsorvos, a m. k. honvédelmi miniszter. Molnár Andor dr. miniszteri titkár, a m. k. vallás= és közoktatásügyi miniszter, báró Korányi Sándor dr. és Hainiss Elemér dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi fakultásának, Vidakovics Kamill dr., Ditrói Gábor dr. és Kiss Ferenc dr. egyetemi tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Ángyán János dr. és Pékár Mihály dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Neuber Ede dr., Huzella Tivadar dr. és Orsós Ferenc dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudomány» egyetem orvosi fakultásának, Tauffer Vilmos dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács. Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Borszéky Károly dr. egyetemi tanár, igazgató» főorvos, Budapest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgatósfőorvos a poliklinika, Csilléry András dr. ny. miniszter, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tóth István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok képviselője; választott tagok : Barla-Szabó József dr. egyetemi magántanár, főorvos»igazgató, Györy Tibor dr. egyetemi tanár, helyettes államtitkár} Illyés Géza dr. egyetemi tanár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL Dr. SCHOLTZ KORNÉL Dr egyetemi tanár, elnök. egyetemi tanár, alelnök. I HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. % 19 3 2 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA. BUDAPEST VIII, MÚZEUMAKOR ÚT 6. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents