Orvosképzés, 1935 (25. évfolyam, 1-6. szám)

FOLYÓIRATA: ORVOSKÉPZÉS AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA A bizottság elnöke : Grósz Emil dr. egyetemi tanár, a budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi fakultásának egyik képviselője, alelnöke: Scholtz Kornél dr. állam­titkár, egyetemi tanár, a m. kir. belügyminiszter képviselője, titkára . Johan Béla dr. egye­temi tanár, államtitkár, a m. kir. közegészségügyi intézet igazgatója. A bizottság tagjai: vitéz Ordódy Sándor dr. vezértörzsorvos, a m. kir. honvédelmi miniszter. Molnár Andor dr. min. o.-tanácsos, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, báró Korányi Sándor dr. és Halniss Elemér dr. egyetemi tanárok, a budapesti kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi fakultásának, Vidakovits Kamill dr., Ditrói Gábor dr. és Rusznyák István dr. egyet. tanárok, a Ferenc József tudományegyetem orvosi fakultásának, Fenyvessy Béla dr., Ángyán János dr. és Pekár Mihály dr. egyetemi tanárok, az Erzsébet tudományegyetem orvosi fakultásának, Neuber Ede dr., Huzella Tivadar dr. és Orsós Ferenc dr. egyetemi tanárok, a Tisza István tudomány­­egyetem orvosi fakultásának, Bakay Lajos dr. egyetemi tanár, az országos közegészségi tanács, Verebély Tibor dr. egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács, Csordás Elemér dr. tiszti főorvos, Budapest székesfőváros közönségének, Ritoók Zsigmond dr. egyetemi tanár, igazgató­főorvos, Budapest székesfőváros közkórházainak, Lobmayer Géza dr. egyetemi magántanár, igazgató-főorvos, a poliklinika, Csilléry András dr. ny. miniszter, az országos orvosszövetség, Vámossy Zoltán dr. egyetemi tanár, a magyar orvosi lapok, Tóth István dr. egyetemi tanár, az előző szünidei orvosi kurzusok képviselője; választott tagok: Barla-Szabó József dr. egyetemi magántanár, főorvos-igazgató, Győ­ry Tibor dr. egyetemi tanár, h. államtitkár, Illyés Géza dr. egyetemi tanár. EGYETEMI TANÁROK ÉS MAGÁNTANÁROK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTIK GRÓSZ EMIL dr. SCHOLTZ KORNÉL dr. egyetemi tanár, elnök, egyetemi tanár, alelnök. HUSZONÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1935. SZERKESZTŐSÉG : BUDAPEST, VIII., MÁRIA-UTCA 39. I. SZÁMÚ SZEMKLINIKA. KIADÓHIVATAL , FRANKLIN-TÁRSULAT, BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 4.

Next

/
Thumbnails
Contents