Orvosképzés, 1939 (29. évfolyam, 1-6. szám)

1939 / 1. szám

XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1939 JANUÁR HÓ ORVOSKÉPZÉS AZ ORVOSI TOVÁBBKÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA. SZERKESZTIK DARÁNYI GYULA egyetemi ny. r. tanár, elnök. BURGER KÁROLY egyetemi ny. r. tanár, alel­nök. KORBULY GYÖRGY Darányi Gyula Batizfalvy János Orsós J. Imre Svastits Pál Kokas Eszter Ludány György Gaál András Hesz Jenő Findessen László Grósz István Szabó Dénes Mauks Károly SZERKESZTŐSÉG, BUDAPEST, VIII. KER., ESZTERHÁZY­ UTCA 9. SZÁM. KIADÓHIVATAL: FRANKLIN-TÁRSULAT, BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 4. ELŐFIZETÉSI ÁRA KÜLÖNFÜZETEKKEL EGYÜTT EGY ÉVRE 12 PENGŐ. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZÁMA: 13­0. Megjelenik: január, március, május, július, szeptember, november hó közepén. ENNEK A FÜZETNEK BOLTI ÁRA :­4 PENGŐ.

Next

/
Thumbnails
Contents