Orvosképzés, 1944 (34. évfolyam, 1-3. szám)

1944-01-01 / 1. szám

AZ ORVOSI TOVflBBNEPZES KÖZPONTI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA s z e r Darányi Gyula egyetemi ny. r. tanár elnök k é s Korbuly György egyetemi magántanár felelős szerkesztő, titkár z t i к Burger Károly egyetemi ny. r. tanár alelnök XXXIV. évfolya m 1. szám 1944* / j a n ypjfr hónap ELŐFIZETÉSI ARA KÜLONFÜZ£I£KK£L EGYÜTT EGY ÉVRE 24 PENiGŐ. ENNEK A FÜZETNEK BOETI ÁRA: 6 PENGŐ. Megjelenik; január, március, május, július, szeptember, november hó közepén.

Next

/
Thumbnails
Contents