Orvosképzés, 1944 (34. évfolyam, 1-3. szám)

1944-01-01 / 1. szám

XXXIV. évfolya­m 1. szám AZ ORVOSI TOVfIBBNÉPZÉS KÖZPONTI BIZOTTSÁGA FOLYÓIRATA s­zer Darányi Gyula egyetemi ny. r. tanár elnök­­ és Korbuly György egyetemi magántanár felelős szerkesztő, titkár z­­­i . Burger Károly egyetemi ny. r. tanár alelnök 1944* / j a n­ypifr hónap ELŐFIZETÉSI ÁRA KÜLONFÜZ£I£KK£L EGYÜTT EGY ÉVRE 24 PEN­GŐ. ENNEK A FÜZETNEK EOLTI ÁRA: 6 PENGŐ. Megjelenik: január, március, május, július, szeptember, november hó közepén.

Next

/
Thumbnails
Contents