Óvodai Nevelés, 1980 (33. évfolyam, 1-12. szám)

OVO DAI NEVE LES A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA 1980. XXXIII. ÉVFOLYAM TARTALOM A vita összefoglalása ....................................................... 253 Az év nagy eseménye ................................................... 419 BÜRY LÁSZ­LÓNÉ: Új feladatok nélkül újabb és jobb eredményeket érjünk el! ............................ 242 FÜLEMILE TIBORNÉ: Az óvodák szervezeti összevonásának néhány tapasztalata ................... 248 GRANASZTÓI SZILVIA: „Itt a farsang, áll a bál. . . GYURKÓ LÁSZLÓ: Lenin, Október (részlet) ... 123 ELMÉLET ÉS Az Oktatási Minisztérium általános iskolai főosztálya: Állásfoglalás az óvodai testi neve­lésről ....................................................................................... 167 BAKONYINÉ VINCE ÁGNES: Hozzászólás a nevelés tervezéséhez ................................................... 364 DR. BÓRA FERENC: A bábjáték nevelő ereje 256 BUKUCS KÁROLYNÉ—KOVÁSZNAI KATÓ— TIHANYI KÁROLYNÉ: Játék közben ............... 125 BÜRY LÁSZLÓNÉ—TÖMÖR LAJOSNÉ: Az óvodai testi nevelés problémái ............................... 170 DR. FÖLDY FERENC: Az óvodás korú gyerme­kek gondolkodásának fejlesztése ........................... 302 FÜLEMILE TIBORNÉ: Gondolatok az óvodai feltételek előkészítéséhez és lebonyolításához 134 HŰVÖS ÉVA—RÉVÉSZ MAGDA: Beszél a napló ................................................................................... 388 KIRÁLYNÉ, DR. DÉVAI MARGIT: Az énkép szerveződése a gyermekkor első felében ....... 360 — — A óvodai évek és az énkép ................... 385 KOVÁSZNAI KATÓ—BUKUCS KÁROLYNÉ— TIHANYI KÁROLYNÉ: Játék közben ............... 125 DR. LOSONCZ MIHÁLYNÉ: Az anyanyelvi nevelésről ........................................................................... 12 — — Néhány gondolat az anyanyelvi nevelés­ről ............................................................................................. 349 ÓHEGYI KLÁRA: Célunk a pedagógiai munka színvonalának emelése ................................................... 14 Országos Pedagógiai Intézet, óvodai csoport: A nevelőtestületi értekezlet elé ............................... 88 PETŐ JÁNOSNÉ: A nevelés tervezése ..................... 209 RÉVÉSZ MAGDA—HŰVÖS ÉVA: Beszél a napló ..................................................................................... 388 RICHTERNÉ KROPF ANIKÓ: „A tájszólás nem nyelvi hiba” ........................................................ 355 DR. SOMOGYI JÁNOSNÉ: A játék, mint nevelőeszköz ......................................................................... 263 SZAKÁCS JÁNOSNÉ: Az élmények, tapasztalatok meg a szerepjáték ............................. 260 DR. SZÉKELY LAJOS: Hogyan nevelhetünk egészséges gyermekeket? ............................................. 176 TIHANYI KÁROLYNÉ—BUKUCS—KÁROLYNÉ —KOVÁSZNAI KATÓ: Játék közben ................. 125 HŰVÖS ÉVA: Köszönőlevél a pedagógusoknak egy pszichológustól ......................................................... 347 így ünnepeltük április 4-ét ............................................. 203 KLümetetjeink ......................................................................... 239 P. KOVÁCS IMRE: Áprilisi köszöntő ................... 83 VÁRKONYI PÉTER: Pályakezdők ............................. 383 ZSOLDOS JÚLIA: „Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret................................... 163 GYAKORLAT TÖMÖR LAJOSNÉ—BORY LÁSZLÓNÉ: Az óvo­dai testi nevelés problémái ........................................... 170 VEKERDI IRÉNÉ: A beszédhanghallás fejlesz­tése ........................................................................................... 205 * Nyári Egyetem Kecskemét 1979 DR. KRAJCSOVSZKI JÓZSEF: Óvodapedagógiai Nyári Egyetem ................................................................... 43 DR. PATAKI FERENC: Szocializáció és nevelés 44 DR. VASTAGH ZOLTÁN: Az óvodai nevelés programjának közösségi koncepciója ...................... 59 DR. VECZKÓ JÓZSEF: Egyéni bánásmód, közösségi nevelés ............................................................... 86 * Nyári Egyetem Kecskemét 1980 DR. KRAJCSOVSZKI JÓZSEF: Óvodapedagógiai Nyári Egyetem .................................................................. 420 DR. SALAMON JENŐ: Az értelmi képességek helye a személyiségstruktúrában ........................... 421 Nemzetiségi Óvodai Napok 1980 DUJMOV MÁTYÁSNÉ: A nemzetiségi óvónők továbbképzéséről ........................................................... 323 KERESZTURI FERENCNÉ—GYÜDI SÁNDORNÉ: Német és szerb-horvát nyelvű bemutatók ........... 328 LAGLER ERZSÉBET: A nemzetiségi óvónőkép­zés ........................................................................................... 321 MAMMEL ADAMNÉ: Az anyanyelvi nevelés­oktatás feladatai................................................................... 316 NAGY LAJOSNÉ: Az önképzés­­ jelentősége ....... 322 Országos Nemzetiségi Óvodai Napok Pécsett ... 311 STARK FERENC: Negyedszázados a nemzetiségi óvodahálózat ....................................................................... 313 VARGA ANDRÁSNÉ: A család szerepe az anya­nyelv ápolásában ........................................................... 325

Next

/
Thumbnails
Contents