Óvodai Nevelés, 1990 (43. évfolyam, 1-12. szám)

ÓVODAI NEVELÉS 1990. XLIII. ÉVFOLYAM TARTALOM Kitüntetettjeink...................................................287 K. ].: Miért mások az óvodák?.........................361 Nagyorosziban Szabó Endre emlékére díjat alapítottak.........................................................287 A közlekedésre nevelés feladatai.....................295 Barber Jánosné Tekes Elvira: A családi szociali­záció zavarai óvodáskorban .............................75 Bíró Antalné: Pszichológiai kutatások pedagó­giai eredményei .................................. . . . . . 39 Dr. Csányi Yvonne: Hallássérült óvodások a hallók csoportjában? .......................................186 Dr. Csácy Antal: Az óvodapedagógus személyi­ségének jelentősége a kisgyermekek bizton­ságos közlekedésének alapozásában...............295 Dr. Gáspár Lászlóné: Óvodaiskola a pécsi Apá­czai Csere János Nevelési Központban ... 3 Dr. Glózik János: Játékosság a környezetisme­ret-foglalkozásokon .........................................147 Dr. Gyári-Nagy Sándor: Idegen nyelv az óvo­dában(?) II.........................................................403 Dr. Gyári Pál: Felelősséggel az óvodás gyer­mekek testneveléséről....................................111 Dr. Bondár Zsuzsanna: Testnevelés....................236 C. Neményi Eszter: Matematikai nevelés .... 233 C. Neményi Eszter-Lill Jánosné: A matematikai nevelés tervezése............................................329 Dr. Daróczy Erzsébet: A tanulás .......................191 Dr. Eiben Ottó: Az óvodai nevelés és a kis­gyermek fejlődése............................................395 Ferónc Komolay Anikó: A környezet megismeré­sére nevelés ....................................................231 Forrai Katalin: Zenei nevelés ............................228 Nyílt levél Andrásfalvy Bertalan Miniszter Úr­hoz! ................................................................359 Romhányi András: Korszakos nemzedék..........289 Veszélyben az óvónők szakmai folyóirata! . . .359 Karcag Éva: Óvodánk pszichés klímájának vizs­gálata .................................................................81 Kavalecz Angéla: A bábozás személyiségfejlesz­tő hatása..........................................................219 Knollné dr. Pereszlényi Éva: Egy alternatív óvo­dai program műhelymunkálatai ......................363 Dr. Kovács László: A környezet- és termé­szetvédelem a képzésben................................327 Réti Ágnes-dr. Ingusz Iván-Sdrdi Anna: Az óvo­da és a nevelési tanácsadó együttműködése a fejlesztés érdekében......................................219 Sipos Zsóka: Óvodásaim beilleszkedése az első osztályba............................................................42 ----: Óvodásaim beilleszkedése az első osztály­ba .....................................................................150 Szabó Margit: A kommunikációs képesség fej­lesztése .............................................................183 Dr. W. Mikl­ Magdolna: Integrált képzés a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán....................6 Keresztúri Ferencné-Kereszty Zsuzsa-Kósáné dr. Ormai Vera: Mi az új az óvodai nevelési programban? ....................................................44 ---: Az új óvodai nevelési program kritikai elemzése............................................................85 Knollné dr. Pereszlényi Éva: Magyarázat helyett 90 Dr. Kovács György: A játék................................188 Környei Ferencné: Vizuális nevelés......................294 Sugárné dr. Kádár Júlia: Anyanyelvi nevelés . .225 Dr. Szányi Ferencné: A munka...........................365 ELMÉLET ÉS GYAKORLAT A PROGRAM­­ TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRŐL

Next

/
Thumbnails
Contents